Aldtsjerk Foarút

Aanleiding

Dorpsbelang Oudkerk heeft in 2008 zijn plan Aldtsjerk Foar(r)út  gemaakt. Als dorp willen we zelf graag vorm en inhoud geven aan onze eigen leef- en woonomgeving. Daarvoor willen we gebruik maken van alle beschikbare middelen zoals menskracht, netwerken en natuurlijke bronnen. We zijn vanaf 2004 bezig met idee en de planvorming.
Dorpsbelang Oudkerk doet dit niet alleen vanuit het dorp, maar wil nadrukkelijk samenwerken met de dorpen in de Trynwalden als het gaat over recreatie en toerisme en dit ook afstemmen met naastgelegen dorpen zoals Burdaard, Feanwalden, Rinsumageest en/of andere dorpen. Wij gaan voor leefbaarheid in Aldtsjerk, nu en in de toekomst.

Het plan van 2008

Het plan Aldtsjerk Foarút is gebaseerd op vragen van dorpsjongeren voor betaalbare woningen in 2004 en de deelname van Aldtsjerk aan de pilot 'Nieuwe Kijk op dorpsplannen' (Pilot in 6 dorpen van de 6 gemeenten in de stadsregio, 2006-2008). 
In de tweede helft van 2008 heeft Dorpsbelang Oudkerk het initiatief genomen om een plan te maken voor wonen, werken en recreëren: Aldtsjerk Foarút. De basis daarvoor is gelegd in de ruimtelijke kwaliteitsparagraaf en het dorps DNA van Aldtsjerk. De ambities en plannen zijn besproken met het hele dorp. Omwonenden van het plan zijn en zullen in de toekomst nadrukkelijk worden betrokken in de verder planvorming van Aldtsjerk Foarút.


Met het plan Aldtsjerk Foarút willen we een kwaliteitslag maken voor het dorp met onder andere de aanleg van een nieuw meer voor het verder ontwikkelen van recreatie en toerisme. Aldtsjerk ligt aan de Elfstedenvaarroute en met de ontwikkeling van de Noordelijke Elfstedenvaarroute is dit een prachtige kans om  toeristen, bijvoorbeeld met boot naar Aldtsjerk te halen en hen hier kennis te laten maken met de Trynwalden en het prachtige coulisselandschap waarbinnen fiets- en wandelpaden aanwezig zijn.

Aldtsjerk, het dorp

 

Beelden van Aldtsjerk

 

De plannen

 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking over deze site? Stuur dan een mail naar: info@aldtsjerkfoarut.nl. Onderstaand invulformulier werkt niet!!!!