ALV 26-1-2022

05 01 2022
Tijdens de online Algemene Leden Vergadering Dorpsbelang Aldsjerk op 26 januari 2022, heeft een presentatie

plaatsgevonden van de huidige ontwikkelingen binnen het project  Aldtsjerk Foarut.

De vergadering werd onder andere bijgewoond door de heer JC Bijlsma van firma Jelle Bijlsma BV, die een uitleg heeft gegeven over de voorgestelde wijze van zandwinning en het tijdsbestek. 

De heer B. Zwaagstra, Ruimtelijke Ordening Gemeente Tytsjerksteradiel, heeft inzage gegeven over het komende traject van vergunningsaanvragen. Op 17 februari as wordt de realisatieovereenkomst voorgelegd aan de Raad in een informerende bijeenkomst, waarna op 3 maart door de Raad over de overeenkomst gestemd wordt.

 

Op de pagina Stand van Zaken wordt meer informatie gegeven over de huidige ontwikkelingen. 

Aldtsjerk, het dorp

 

Beelden van Aldtsjerk

 

De plannen

 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking over deze site? Stuur dan een mail naar: info@aldtsjerkfoarut.nl. Onderstaand invulformulier werkt niet!!!!