Informatiebijeenkomst 11 mei 2023

27 04 2023
Op 11 mei 2023 tijdens de ledenvergadering van dorpsbelang Aldtsjerk is in samenspraak met dorpsbelang besloten om het dorp bij te praten over de laatste ontwikkelingen van Aldtsjerk Foarút.

Zoals voorafgaande keren, hebben we overwogen om een aparte informatieavond voor omwonenden en voor het dorp te organiseren, maar na overleg met dorpsbelang bleek het toch het meest praktisch en het minst belastend voor iedereen, om de ledenvergadering en informatieavond te combineren. 

 

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de plannen voor de aanvraag bestemmingsplan dusdanig uit te werken dat deze ter visie kan worden gelegd. Het college Tytsjerksteradiel (burgemeester en wethouders) zullen hier binnenkort een besluit over nemen. Op 11 mei is in Oerein daarom ook de gemeente (met oa wethouder van Zandbergen) aanwezig om een toelichting te geven, evenals Jelle Bijlsma BV en Stichting Aldtsjerk Foarút. 

 

Omdat we omwonenden gedurende de afgelopen jaren steeds nauw betrokken hebben met de ontwikkelingen van Aldtsjerk Foarút, ontvangen alle omwonenden binnenkort een briefje in de bus om ze op de hoogte te stellen van de aankomende informatiebijeenkomst. Uiteraard is er de avond voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

 

Aan de agenda van de ledenvergadering zoals gepubliceerd in de laatste Bregebidler, is inmiddels Aldtsjerk Foarut toegevoegd en daarmee aangepast. 

Aldtsjerk, het dorp

 

Beelden van Aldtsjerk

 

De plannen

 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking over deze site? Stuur dan een mail naar: info@aldtsjerkfoarut.nl. Onderstaand invulformulier werkt niet!!!!