Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage

22 05 2023
Op 17 mei jl hebben Burgemeester en Wethouders van Tytsjerksteradiel bekend gemaakt het ontwerp bestemmingsplan Aldtsjerk Foarút ter inzage te leggen.

Op grond van dit plan wordt de bestemming van de grond binnen het bestemmingsplangebied gewijzigd voor de bouw van 23 woningen, de aanleg van een recreatiemeer en de bouw van 7 recreatiewoningen. Voor de aanleg van het recreatiemeer wordt ook zandwinning mogelijk gemaakt. 

Wilt u het plan inzien? 

Het ontwerp-bestemmingsplan Aldtsjerk Foarút ligt vanaf 19 mei 2023 tot en met 29 juni 2023 voor een periode van 6 weken ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de ter inzage ligging van het ontwerp-bestemmingsplan kan iedereen zienswijzen op het plan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar de raad van Tytsjerksteradiel, postbus 3, 9250 AA te Burgum.

 

 

Aldtsjerk, het dorp

 

Beelden van Aldtsjerk

 

De plannen

 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking over deze site? Stuur dan een mail naar: info@aldtsjerkfoarut.nl. Onderstaand invulformulier werkt niet!!!!