Verkeersveiligheid

15 01 2024

Naar aanleiding van de ter inage legging, zijn er tien zienswijzen ingediend, waarvan negen afkomstig uit de omgeving van het plan. 

Deze zienswijzen spitsen zich voor een groot deel toe op de verkeersveiligheid op de van Sminiaweg/Fjildwei. Daarom is er een verkeer(veiligheids)onderzoek uitgevoerd door de gemeente. Op 28 november jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over dit onderzoek. Aanwezigen waren indieners zienswijzen, gemeente, Jelle Bijlsma BV, Stichting Aldtsjerk Foarut en Bonotraffics (verkeerskundig adviesbureau). Vanuit de indieners is er een groot belang dat afvoer van zand via een aansluiting op de N361 gaat plaatsvinden. Aldtsjerk Foarut en Jelle Bijlsma BV gaan de komende periode met derden in overleg om -hopelijk- tot een bevredigende oplossing te komen.

Aldtsjerk, het dorp

 

Beelden van Aldtsjerk

 

De plannen

 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking over deze site? Stuur dan een mail naar: info@aldtsjerkfoarut.nl. Onderstaand invulformulier werkt niet!!!!