Onze visie

Wij willen prettig kunnen blijven leven, wonen en werken in Aldtsjerk en dit doorgeven aan onze kinderen en mensen die graag willen wonen in Aldtsjerk.

 

De doelstelling

Wij willen de leefbaarheid in Aldtsjerk en omgeving dienen en bevorderen:

 • voor & door het dorp;
 • zelf de regie en de verantwoordelijkheid hebben, dragen en borgen voor de toekomst;
 • gebruik maken van alle mogelijke beschikbare middelen zowel in menskracht, middelen, relaties, netwerken, het actieve verenigingsleven en natuurlijke bronnen;
 • indien dit niet voldoende  binnen het dorp aanwezig is, dan van buiten het dorp.

 

Lees meer ...

Onze kernwaarden

 • eigen
 • zelf
 • betrokken
 • enthousiasme
 • vertrouwen
 • duurzaam
 • samenwerken
 • verantwoordelijkheid

Samenwerken met

Wij willen samenwerken met:

 • Gemeente Tytsjerksteradiel;
 • Provincie Fryslân;
 • Woningcorporatie Woon Friesland;
 • Wetterskip Fryslân;
 • Natuur- en beheersorganisaties in onze omgeving;
 • Dorpen in Trynwâlden (recreatie en toerisme) maar ook andere dorpen langs de (Noordelijke) Elfsteden(vaar)route zoals Burdaard;
 • Bedrijven in de omgeving.

Aanpak in het dorp

Wij willen zelf de regie nemen en de uitvoering realiseren. Hiervoor hebben we nodig:

 • ‘mensen’ met kennis en kunde en beschikbare tijd;
 • financiële middelen;
 • een ‘structuur’ waarin de besluiten en ontwikkelingen in het plan op hoofdlijnen wordt goedgekeurd door de leden van dorpsbelang Oudkerk, het dorp;
 • betrokkenheid bij de realisatie;
 • communicatie met het dorp.

De specifieke aanpak is:

 • omwonenden, of direct belanghebbenden vanaf het begin bij de plannen betrekken;
 • het dorp mee laten denken in de planvorming, bij de start veel investeren om hiermee draagvlak te creëren. Dit bespaart tijd in de verdere uitvoering, maar is ook een garantie voor de borging.

 

 

 

 

 

Aldtsjerk, het dorp

 

Beelden van Aldtsjerk

 

De plannen

 

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking over deze site? Stuur dan een mail naar: info@aldtsjerkfoarut.nl. Onderstaand invulformulier werkt niet!!!!